#EncaraNo està tot fet. Encara hi ha famílies en situació de pobresa que necessiten gaudir d’una vida plena i saludable, amb una alimentació equilibrada i una llar digna on viure.
Amb la teva col·laboració, podem persistir.

Altres vídeos destacats:

Amb la col·laboració de: